VMBiH: Privremeno smanjenje carinskih stopa na uvoz deficitarnih roba

0
414
Međunarodni tranzit kroz Sloveniju opet bez ograničenja

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dana donijelo Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2021. godine.
Odlukom su obuhvaćene 64 tarifne oznake i riječ je o privremenoj mjeri u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi.
Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji robe za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.