Pregovori sa EIB-om za izgradnju dionice Poprikuše – Medakovo

0
858
Dionica autoceste Poprikuše - Medakovo duga je 36 km

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, prihvatilo je Inicijativu i odredio delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB), projekat Koridor 5c, dionica Poprikuše – Medakovo.
Projekat se odnosi na izgradnju, najvećim dijelom na ovoj trasi, oko 35 km duge dionice autoputa panevropskog Koridora 5c koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku sa Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem.
Dionica Medakovo – Poprikuše se sastoji od dva dijela, i to Medakovo – Ozimice i Ozimice – Poprikuše.
Iznos predloženog kredita je 340 miliona eura, sa alokacijom na Federaciju BiH, uključujući šest godina grejs perioda i period otplate od 19 godina.