Kreditno zaduženje od 200 miliona eura za izgradnju novih dionica Koridora 5c

Zajam EIB-a od 140 miliona € bi se koristio za izgradnju dionica autoceste Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan 140 miliona eura, a 60 miliona € od EBRD-a za dionicu Putnikovo brdo - Medakovo

0
70
Kreditna sredstva namijenjena su za izgradnju novih dionica na Koridoru 5C

Federalna vlada danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta izgradnje dionica autoceste Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan na Koridoru 5c u iznosu do 140 miliona eura.
Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu EIB-a kao osnova za vođenje pregovora. Konačna odluka o zaduženju će biti donesena po okončanju pregovora sa EIB-om, a krajnji dužnik po ovom zaduženju je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.
Dionica Poprikuše – Nemila je duga 5,5 kilometara, što uključuje tunel Golubinja od 3,6 kilometara i trasu autoceste od 1,9 km koja obuhvata dva vijadukta (106 i 108 metara), dva mosta, nadvožnjak i petlju Poprikuše, na kojoj će biti izgrađeno naplatno mjesto i centar za kontrolu prometa. Očekuje se da će prosječni godišnji nivo saobraćaja biti povećan za oko 23 posto, a postojeći put M-17 bit će povezan sa Koridorom 5c.
Dionica Tarčin – Ivan je dužine 6,9 kilometara autoceste, a uključuje dva mosta ukupne dužine 1,1 km, odmorište u centalnom dijelu BiH, tunel Ivan od 1,8 km i privremeni priključak na magistralnu cestu M-17. Izgradnjom ove rute bila bi značajno smanjena udaljenost između Sarajeva i Mostara i skraćeno vrijeme putovanja.
Analizom je utvrđeno da su Autoceste FBiH u mogućnosti servisirati novo zaduženje. U skladu s tim, neophodno je uraditi dubinsko snimanje (due diligence) kako bi bili utvrđeni uzroci nerealnog rasta operativnih troškova i osigurale mjere koje će optimizirati rast troškova.
Danas je prihvaćeno i zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru 5c Putnikovo brdo – Medakovo u iznosu do 60 miliona eura.
Ova dionica je duga 8,5 kilometara, s početkom trase na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj liniji. Dalje ide prema petlji Usora, prelazi mostom preko reguliranog korita rijeke Usora i preko mostova Kraševo, Tešanjka 1 i Tešanjka 2 dolazi do naselja Karuše. U Karušama prolazi kroz brdo i na toj lokaciji je predviđen cut&cover sistem gradnje u dužini od 220 metara. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka i Medakovo kao i nenaseljena područja i završava poslije petlje Medakovo.
Sredstva zajma odobravaju se Federaciji BiH s rokom otplate od jedanaest, a grace periodom od četiri godine.
Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i Podugovora o zajmu između Federacije i Autocesta FBiH za ovaj zajam.
U informaciji o kreditu EIB-a je navedeno da u finansiranju dionica Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan, u skladu sa ugovorom od 12. septembra 2019. godine, učestvuje i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 120 miliona eura. Od toga je 70 miliona eura za dionicu Poprikuše – Nemila i 50 miliona eura za dionicu Tarčin – Ivan.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here