Kreditno zaduženje od 200 miliona eura za izgradnju novih dionica Koridora 5c

Zajam EIB-a od 140 miliona € bi se koristio za izgradnju dionica autoceste Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan 140 miliona eura, a 60 miliona € od EBRD-a za dionicu Putnikovo brdo - Medakovo

0
879
Utvrđen javni interes za izgradnju više dionica autocesta i brzih cesta

Federalna vlada danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta izgradnje dionica autoceste Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan na Koridoru 5c u iznosu do 140 miliona eura.
Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu EIB-a kao osnova za vođenje pregovora. Konačna odluka o zaduženju će biti donesena po okončanju pregovora sa EIB-om, a krajnji dužnik po ovom zaduženju je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.
Dionica Poprikuše – Nemila je duga 5,5 kilometara, što uključuje tunel Golubinja od 3,6 kilometara i trasu autoceste od 1,9 km koja obuhvata dva vijadukta (106 i 108 metara), dva mosta, nadvožnjak i petlju Poprikuše, na kojoj će biti izgrađeno naplatno mjesto i centar za kontrolu prometa. Očekuje se da će prosječni godišnji nivo saobraćaja biti povećan za oko 23 posto, a postojeći put M-17 bit će povezan sa Koridorom 5c.
Dionica Tarčin – Ivan je dužine 6,9 kilometara autoceste, a uključuje dva mosta ukupne dužine 1,1 km, odmorište u centalnom dijelu BiH, tunel Ivan od 1,8 km i privremeni priključak na magistralnu cestu M-17. Izgradnjom ove rute bila bi značajno smanjena udaljenost između Sarajeva i Mostara i skraćeno vrijeme putovanja.
Analizom je utvrđeno da su Autoceste FBiH u mogućnosti servisirati novo zaduženje. U skladu s tim, neophodno je uraditi dubinsko snimanje (due diligence) kako bi bili utvrđeni uzroci nerealnog rasta operativnih troškova i osigurale mjere koje će optimizirati rast troškova.
Danas je prihvaćeno i zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru 5c Putnikovo brdo – Medakovo u iznosu do 60 miliona eura.
Ova dionica je duga 8,5 kilometara, s početkom trase na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj liniji. Dalje ide prema petlji Usora, prelazi mostom preko reguliranog korita rijeke Usora i preko mostova Kraševo, Tešanjka 1 i Tešanjka 2 dolazi do naselja Karuše. U Karušama prolazi kroz brdo i na toj lokaciji je predviđen cut&cover sistem gradnje u dužini od 220 metara. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka i Medakovo kao i nenaseljena područja i završava poslije petlje Medakovo.
Sredstva zajma odobravaju se Federaciji BiH s rokom otplate od jedanaest, a grace periodom od četiri godine.
Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i Podugovora o zajmu između Federacije i Autocesta FBiH za ovaj zajam.
U informaciji o kreditu EIB-a je navedeno da u finansiranju dionica Poprikuše – Nemila i Tarčin – Ivan, u skladu sa ugovorom od 12. septembra 2019. godine, učestvuje i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 120 miliona eura. Od toga je 70 miliona eura za dionicu Poprikuše – Nemila i 50 miliona eura za dionicu Tarčin – Ivan.