Kriteriji za dodjelu 350.000 KM granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

0
1015
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu ukupno 350.000 KM grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.
Od toga je 60.000 KM granta namijenjeno nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu trgovine ljudima, 40,000 KM je izdvojeno za podršku organizacijama osoba s invaliditetom, 150.000 KM se dodjeljuje udruženjima nacionalnih manjina, a po 50.000 KM granta udruženjima porodica nestalih osoba u BiH i organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u našoj zemlji.
Grant sredstva bit će dodijeljena putem javnog poziva koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i u tri dnevna lista na području cijele BiH.