Krizni štab Ministarstva zdravstva KS: Nije potreban negativan test prilikom prijema u bolnicu

0
148
Drive-in puktovi za testiranje JU Dom zdravlja KS se stavljaju van funkcije

Na današnjoj sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo razgovaralo se o povoljnoj Covid-19 epidemiološkoj situaciji u ovom kantonu.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, od početka pandemije u Kantonu Sarajevo obrađeno je preko pola miliona testova. U Kantonu Sarajevo se na dnevnoj bazi testira preko 250 osoba. Od tog broja, u prosjeku su oko tri ili četiri pozitivna testa.
U skladu s tim, na današnjoj sjednici Krizni štab je dao preporuku menadžmentima zdravstvenih ustanova da se prilikom prijema na hospitalizaciju u zdravstvene ustanove bolničkog nivoa, kod pacijenata koji nemaju izraženu kliničku sliku Covid-a 19, ne zahtijeva negativan test.
Dom zdravlja Kantona Sarajevo će raditi isključivo testiranje pacijenata sa izraženom kliničkom slikom Covid-a 19. Ukoliko ustanove imaju potrebu da testiraju asimptomatske pacijente, isto mogu obavljati u svojim ustanovama.
Drive-in puktovi za testiranje JU Dom zdravlja KS se stavljaju van funkcije.
Također, data je preporuka menadžmentima zdravstvenih ustanova bolničkog nivoa da u skladu sa svojim Pravilnicima o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija odrede nivo, učestalost i način provedbe posjeta u svojim ustanovama.