KS: 2,5 miliona KM za nastavak uređenja Stojčevca, Bijambara, mapiranje požarnih šumskih puteva

0
210
Ministar Delić najavio realizaciju projekata uređenja i očuvanja šumskog biodiverziteta

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u proteklom periodu sufinansiralo je ambijentalno uređenje kompleksa Stojčevac i tehnološku modernizaciju preduzeća Sarajevo-šume.
Kako bi se nastavila realizacija značajnih projekata iz oblasti zaštite i uređenja šume i šumskog zemljišta, Uprava za šumarstvo KS pripremila je dopunu Programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta KS u 2022. godini, što je bio uvjet za raspisivanje javnog poziva za realizaciju dodatnih projekata iz oblasti uređenja i zaštite šumskih i zaštićenih prirodnih područja.
Javnim pozivom odobreno je finansiranje osam novih projekata iz ove oblasti ukupne vrijednosti oko 2,5 miliona KM, a projekti podrazumijevaju nastavak ambijentalnog uređenja kompleksa Stojčevac, čišćenje kompleksa Bijambare, nabavku dodatnih ekološki prihvatljivih mašina za unapređenje poslovanja preduzeća Sarajevo-šume, te projekte Šumarskog i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.
“Po prvi put na javni poziv iz oblasti zaštite i uređenja šuma i šumskog zemljišta javio nam se i Saobraćajni fakultet koji je predložio projekt mapiranja požarnih šumskih puteva, što je ocijenjeno kao projekt koji ima značaja u preveniranju šumskih požara i kao takav prihvaćen za finansiranje”, kazao je ministar privrede KS Adnan Delić.
Osim toga, nastavlja se i uređenje Stojčevca dodatnim postavljanjem drvenih staza započetih ranije, te čišćenje područja s ciljem daljnjeg ambijentalnog uređenja. Projekt vezan za očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskog ekosistema na lokalitetu Doline-Rakovica, kao i projekt uređenja šumskih sastojina s ciljem integralne zaštite šuma na području Zaštićenog pejzaža Bijambare podrazumijevaju uklanjanje zaraženih drvenih ostataka i niz drugih aktivnosti koje će doprinijeti osiguranju kvalitetnije zaštite biodivereziteta u ovim ekosistemima.
Nabavkom savremenih i ekološki prihvatljivih mašina i vozila za gospodarenje šumama također će se značajno obezbijediti očuvanje biodiverziteta, ali i samih šumskih puteva, stoga su ovim javnim pozivom odobrena sredstva i za nabavku forwardera i žičanog krana preduzeću Sarajevo-šume, a s ciljem nastavka ranije započete tehnološke modernizacije ovog preduzeća.