KS: Dječiji dodatak uvećan 10%, posjedovanje vozila više nije smetnja

Porodicama sa troje i više djece uvećani dječiji dodatak dodjeljuje se bez obzira na imovinski status

0
372
Ministrica Prvulović donijela Instrukciju o novčanim naknadama zaštite porodice sa djecom

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović pripremila je Instrukciju u kojoj je precizirana provedba, odnosno primjena nedavno donesenih izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.
Instrukcija je putem resornog ministarstva distribuirana prema službama za socijalnu zaštitu i zaštitu porodica s djecom svih devet općina Kantona Sarajevo.
Donesenom instrukcijom precizirani su iznosi dječijeg dodatka, uvećanog dječijeg dodatka i dječijeg dodatka za porodice sa troje i više djece, jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta i dodatne novčane pomoći na ime prehrane djeteta.
Prema donesenoj instrukciji, dječiji dodatak iznosi 52,50 KM, uvećani dječiji dodatak 78,75 KM, dječiji dodatak za porodice sa troje i više djece 57,75 KM za svako dijete, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 375 KM, te dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta 60 KM.
“Uvećani dječiji dodatak u porodicama sa troje i više djece dodjeljuje se bez obzira na imovinski cenzus, a vlasništvo nad motornim vozilom koje je predstavljalo smetnju za ostvarivanje prava na dječiji dodatak je ukinuto kao kriterij, što je propisano izmjenama spomenutog zakona”, naglasila je ministrica Prvulović.
Zahtjevi za ostvarivanje navedenih prava podnose se nadležnim općinskim službama socijalne i dječije zaštite, kao prvostepenom organu. Sredstva za ovu namjenu su osigurana u budžetu KS na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.
Iz Ministarstva podsjećaju kako se ovaj zakon sa najnovijim izmjenama počeo primjenjivati 1. januara ove godine.