KS: Elektronsko uvezivanje CIPS-ove i baze podataka zemljišne knjige radi lakše prijave prebivališta

0
591
Razgovarano o uspostavi e-sistema koji će građanima olakšati proceduru izdavanja ličnih dokumenata

Elektronsko uvezivanje CIPS baze podataka MUP-a Kantona Sarajevo i baze podataka zemljišne knjige ZK ureda Općinskog suda Sarajevo, radi olakšavanja i skraćivanja procesa dobijanja ličnih dokumenata građanima, tema je koja je bila u fokusu današnjeg sastanka koji je iniciralo Ministarstvo pravde i uprave KS.
Sastanku su prisustvovali ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, ministar pravde FBiH Mato Jozić i predsjednica Općinskog suda Janja Jovanović.
Na sastanku je utvrđen zajednički interes kao i put da se ovaj problem što prije riješi. Razgovarano je o konkretnim zaduženjima institucija u vezi sa uspostavljanjem elektronskog sistema koji će, između ostalog, omogućiti da građani Kantona Sarajevo cjelokupnu proceduru izdavanja ličnih dokumenata završe na šalter sali MUP-a KS, bez odlaska u sud po izvadak iz zemljišnih knjiga.
“Cilj je olakšati građanima, smanjiti gužve i čekanja pred ZK uredom, ali i ubrzati aktivnosti na uvezivanju baza podataka, jer se u narednoj godini očekuje povećan broj zahtjeva za izdavanje ličnih karti”, navela je ministrica Softić-Kadenić.
Kako je istaknuto, čekanje u redovima ispred šalter sala ZK ureda Općinskog suda je ogroman i nedopustiv teret za građane, dok u isto vrijeme svi podaci postoje u elektronskoj bazi.
Donošenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH propisano je da građani za dobijanje lične karte moraju pribaviti i dokaz o vlasništvu stana, čime su im dodatno otežane procedure.
Kako je navedeno, aktivnosti će se implementirati kroz omogućavanje pristupa službenicima MUP-a KS softveru ‘E-grunt’, koji je u nadležnosti Federalnog ministarstva pravde. Najavljeno je da bi u narednom periodu kroz ovaj softver mogla biti omogućena dostupnost baze podataka zemljišne knjige i notarima i poreskim upravama u Kantonu Sarajevo, što će dodatno olakšati i druge procedure građanima.