Laffer: Povećanje poreza doprinosi utaji poreza i rada nacrno

0
2354
Profesor Arthur Laffer održao je predavanje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za političku ekonomiju, profesor Arthur Laffer, održao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu predavanje o temi ‘Siva ekonomija u Bosni i Hercegovini i njene implikacije na privredu’ za domaće ekonomske stručnjake, te profesore i studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Profesor Laffer, poznat je kao kreator ‘Lafferove krivulje’, koncepta koji pokazuje šta se događa kada vlada znatno poveća stopu poreza. Iako je namjera da se povećanjem poreske stope povećaju budžetski prihodi, u praksi pretjerano podizanja poreskog nameta postaje kontraproduktivno, pa dovodi do opadanja poreskih prihoda i prelivanja kako sredstava, tako i radne snage na crno tržište.
Na Lafferovoj krivulji postoji tzv. optimalna porezna stopa, ona koja povećava prihode vlade, ali i zaposlenost, produktivnost i proizvodnju.
Laffer je kazao da ukoliko nešto oporezujete, dobivate manje. On tvrdi da su državi potrebnije niske porezne stope, jer u tom slučaju ne bi bilo utaje poreza, zapošljavanja nacrno. On je rezigniran stopom nezaposlenosti u BiH koja iznosi 45%. No, ukoliko vlasti povećaju dodatno stopu poreza ta stopa bi mogla biti i puno veća, tvrdi Laffer, piše NAP.
Na Lafferovoj krivulji postoji tzv. optimalna porezna stopa, ona koja povećava prihode vlade, ali i zaposlenost, produktivnost i proizvodnju.
Profesor Laffer, kojeg je magazin Time svrstao među najveće umove 20. vijeka bio je na čelu tima koji je kreirao ekonomsku politiku predsjednika Ronalda Regana za oba njegova mandata (1981.–1989.). Bio je član Izvršnog odbora finansija Reagan-Bush 1984. godine, kao i savjetnik premijerke Margaret Thatcher o fiskalnoj politici u Velikoj Britaniji tokom 80-ih godina.
Profesor Laffer je diplomirao na Yale Univerzitetu (SAD), a doktorat stekao na Univerzitetu Stanford. Danas vodi kompanije Laffer Associates i Laffer Investments, koje provode istraživanje i bave se menadžmentom investicija za državne institucije, penzione fondove, korporacije i fondove širom svijeta.