Manager.ba dodjeljuje stipendije

0
872
Prijave na natječaj traju od 15.11. do 10.12.2017. godine

Manager.ba je objavio Natječaj za dodjelu tri stipendije studentima ekonomije u BiH, za akademsku 2017/2018 godinu. Prijave na natječaj traju od 15.11.2017. do 10.12.2017. godine, isključivo elektroničkim putem na email redakcija@manager.ba
Stipendije se dodjeljuju studentima koji studiraju na preddipomskom studiju poslovne ekonomije. Opći kriteriji poredani po važnosti obuhvaćaju:
Visoku motiviranost i interes za područje ekonomije i biznisa;
Smisao za usmeni i pismeni izraz, interes za pisanje, istraživanje i reportaže;
Adekvatnu razinu informatičke pismenosti (excel, word, e-mail, internet, društvene mreže);
Poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu);
Osobna postignuća, znanja i vještine;
Dodatna postignuća (Rektorova ili Dekanova nagrada, druga priznanja, poslovna praksa ili iskustvo);
Uspješnost u studiju (prosjek ocjena svih položenih ispita do 31. listopada 2017. godine).
Vrednovanje navedenih kriterija vršit će se na temelju kvalitete izvršenih zadataka koji će biti postavljeni pred kandidate nakon prijave na natječaj.
Pri vrednovanju kandidata prednost će imati studenti koji uz prva četiri kriterija imaju i dodatna postignuća u vidu nagrada, priznanja i eventualno uspješno realiziranih projekata. Ukoliko broj pristupnika koji udovoljavaju kriterijima Natječaja bude manji od traženog broja kandidata, Komisija za dodjelu stipendija može slobodna mjesta popuniti s drugim najboljim kandidatima, saopćeno je.
Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija imaju pravo na mjesečnu naknadu od 200 KM tokom sljedećih 6 mjeseci.
Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija imaju obvezu sudjelovanja u tekućem radu portala na part-time osnovi kao vanjski suradnici. Time se istima otvara mogućnost za stjecanje poslovnog iskustva, a ujedno pruža i prilika za stalni angažman na portalu ukoliko oni tokom perioda stipendije zadovolje kriterije Komisije za dodjelu stipendija.
Više informacija možete vidjeti ovdje