Mastercard želi do 2025. uključiti milijardu ljudi u digitalnu ekonomiju

Godišnji izvještaj o raznolikosti, jednakosti i inluziji pokazao napredak kompanije Mastercard na polju društvenih i ekoloških aktivnosti

0
472
Omogućena je proizvodnja 60 miliona Mastercard kartica sa odobrenim održivim materijalima

Kompanija Mastercard postavila je cilj da do 2025. uključi milijardu ljudi u digitalnu ekonomiju, a do kraja 2021. već je uključeno više od 675 miliona pojedinaca, pri čemu je to 25 miliona mikro, malih i srednjih preduzeća više u odnosu na 2020. godinu.
Mastercard je objavio Izvještaj o korporativnoj održivosti i Izvještaj o raznolikosti, jednakosti i inkluziji (DEI) za 2021., koji ističu uticaj kompanije na okolinu, društvo i upravljanje (ESG) kako bi se izgradila održiva i inkluzivna digitalna ekonomija u kojoj svi ostvaruju napredak. Ovi izvještaji su komplementarni sa nedavnom najavom kompanije o povezivanju kompenzacija za sve zaposlene sa ostvarivanjem ESG ciljeva za kompaniju.
Implementirana je napredna inicijativa In Solidarity upućena ka borbi protiv rasizma i premošćivanju rasnog bogatstva i jaza u pristupu mogućnostima. Ujedno je obilježena treća godina filantropskog rada Mastercard Impact Fund-a kroz koji je odobreno više od 260 miliona dolara grantova za 143 organizacije u 94 zemlje.
Kompanija nastavlja sa podsticanjem jednakosti u primanjima među svim zaposlenima. Predstavljena su i napredna inkluzivna kartična rješenja, Touch Card za klijente sa oštećenim vidom i unapređeno rješenje True Name kojim je transrodnim i nebinarnim pojedincima omogućeno da koriste svoja izabrana imena na platnim karticama.
U domenu očuvanja životne sredine, sproveden je niz aktivnosti kojima se utiče na smanjenje emisije ugljendioksida. Aktivnosti su usmjerene na ubrzavanje dostizanja neto nulte emisije gasova staklene bašte za jednu deceniju, sa 2050. na 2040. godinu. U sklopu koalicije Priceless Planet angažovano je već više od 100 partnera za sadnju 100 miliona stabala.
Lansiran je Global Sustainability Innovation Lab kako bi se zajednički kreirala rješenja za održivu trgovinu, kao što je Carbon Calculator, koji je integrisan u globalnu mrežu kompanije kako bi pomogao potrošačima da shvate uticaj njihovih kupovina na okolinu. Omogućena je proizvodnja 60 miliona Mastercard kartica sa odobrenim održivim materijalima koristeći Mastercard pravilnik o materijalima za održive kartice – u odnosu na 10,7 miliona na kraju 2020.
Na polju principa upravljanja izvještaj je pokazao jačanje duboke posvećenosti etičkom poslovanju i usklađenosti sa zakonima i propisima. Objavljeni su principi kibernetičke sigurnosti koji predstavljaju višeslojni, principijelni pristup kompanije Mastercard sajber sigurnosti.