MasterIndex BiH: 23% više online kupaca nego prije pandemije

Online plaćanja koristi 69% ispitanika, od čega 11% plaća online makar jednom sedmično, dok 36% koristi online plaćanja makar jednom mjesečno

0
378
MasterIndex BiH istraživanje pokazalo da skoro polovina online ispitanika kupuje samo na domaćem web-u

Broj korisnika online plaćanja povećao se za 23% u odnosu na period prije izbijanja pandemije Covid-19, pokazalo je ovogodišnje MasterIndex BiH istraživanje. Online plaćanja koristi 69% ispitanika, od čega 11% plaća online makar jednom sedmično, dok 36% koristi online plaćanja makar jednom mjesečno.
MasterIndex, tradicionalno godišnje istraživanje finansijskih navika i potreba aktivnih korisnika kartica u Bosni i Hercegovini, pokazalo je i da su muškarci za nijansu aktivniji online kupci od žena (53 napram 47%), dok su posmatrano po starosnoj strukturi, najaktivniji online kupci starosti između 45 i 59 godina (30%), a za njima slijede oni uzrasta između 25 i 34 godine (23%) i između 35 i 44 (20%).
Plaćanje debitnim, kreditnim i pripaid karticama se pokazalo kao prvi izbor prilikom plaćanja za 54% ispitanika, što dokazuje da se korisnici oslanjaju na brzinu, jednostavnost i sigurnost elektronskih plaćanja, kao i da su ih prepoznali kao zdravstveno bezbjedniju opciju tokom pandemije. Na keš prilikom dostave oslanja se 41% ispitanika, a zanimljivo je da su m-banking aplikacije popularnije od e-bankinga kao opcija za plaćanje robe i usluga poručenih na internetu (21 naspram 14%).
“Imajući u vidu da 45% ispitanika kupuje isključivo na web stranicama domaćih trgovaca, a još 34% njih kombinuje lokalnu i inostranu ponudu, jasno je da je potencijal za ekonomski rast domaćeg online tržišta ogroman i još uvijek nedovoljno iskorišten, kao i da će edukacija svih tržišnih faktora biti značajnija nego ikada,“ izjavila je Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard.
Da se potrebe potrošača sve više sele u online okruženje, govore i podaci da skoro polovina ispitanika garderobu kupuje putem interneta, mjesečne račune online plaća njih 40%, a po četvrtina ispitanika putem interneta poručuje kozmetiku i elektronske uređaje. Auto dijelove online poručuje 17% ispitanika, dok devet posto građana ima pretplate na digitalne streaming servise kao što su Netflix, Deezer i Spotify.
Konačno, MasterIndex otkriva da je polovina ispitanika u potpunosti uvjerena u sigurnost online kupovine.