Milica Marković imenovana za direktora FIPA-e, a Čedomir Šušnjar u BHDCA

0
507
BiH mora hitno riješiti problem nedostatka kvalificiranog osoblja u BHDCA

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici imenovalo je Milicu Marković za direktora Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA) u Bosni i Hercegovini, kao najbolje rangirani kandidat nakon završene precedure javnog konkursa koju je provela Agencija za državnu službu BiH.
Vijeće ministara je za generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) imenovalo Čedomira Šušnjara, a za zamjenike generalnog direktora Marin Raspudić i Muharem Šabić, koji su kao najbolje rangirani kandidati predloženi Izvještajem o provedenoj proceduri po javnom oglasu koji je usvojen.
Na sjednici je Enes Hašić imenovan za direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, a za zamjenike direktora imenovani su Irena Šiško i Stevo Škrbić.