Poslodavci će Vladi i Parlamentu FBiH dostaviti 24 teksta zakona za poboljšanje poslovnog ambijenta

0
933
Sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije BiH

Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije BiH na sjednici u Sarajevu je usvojio zaključak da će zatražiti održavanje posebne tematske sjednice Vlade FBiH sa UPFBiH, kao i tematske zajedničke sjednice oba doma Parlamenta FBiH i UPFBiH. Na tim tematskim sjednicama bi se razmatrala 24 teksta zakona, koje je pripremilo Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH).
Također, na zajedničkim, tematskim sjednicama bi trebalo biti razmatrano šest inicijativa ranije upućenih Vladi i oba doma Parlameta, a koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga. Na ovaj način UPFBiH daje konkretan doprinos poboljšanju poslovnog ambijenta u cilju rasterećenja privrede i uklanjanja prepreka za brži rast i razvoj.
Ukoliko u narednih mjesec dana ne bude formirana Vlada FBiH, UPFBiH će kroz razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka raditi na tome da se tekstovi zakona uvrste na dnevni red neke od narednih sjednica Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, od strane ovlaštenih predlagača.
UOUPFBiH je usvojio zaključak da se produži mandat pregovaračkom timu za vođenje pregovora i zaključivanje kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala, dok nije donesena nije mandat pregovaračkom timu za vođenje pregovora za kolektivni ugovor za djelatnost finansija.
Navedeno je i da će se redovna godišnja skupština UPFBiH održati 27. marta 2019. godine u Sarajevu.