Socijalnim dijalogom do poboljšanja statusa radnika u institucijama BiH

0
229
Tegeltija razgovarao sa predstavnicima sindikata na nivou institucija BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija održao je danas u Sarajevu sastanak sa predstavnicima sindikata na nivou institucija BiH.
Tom prilikom, Tegeltija je istakao svoje opredjeljenje da se u dogovoru sa predstavnicima sindikata iznađu najbolja rješenja koja za cilj imaju poboljšanje statusa radnika zaposlenih u institucijama BiH.
Ukazavši na brojne izazove sa kojim se Vijeće ministara BiH susreće kada je u pitanju kriza izazvana pandemijom koronavirusa, Tegeltija je naglasio neophodnost socijalnog dijaloga kako bi se prevazišli nesporazumi i sistemski riješila otvorena pitanja.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Saveza sindikata policijskih organa, Sindikata samostalnih državnih službenika i zaposlenika i Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje.