Milion maraka za tri privredna društva iz oblasti namjenske industrije

0
642
Privredno društvo PS Vitezit

Federalna vlada je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, danas donijela dvije odluke.
Prvom je odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenom kod Centralne banke BiH, bude doznačeno po 330.000 KM za tri privredna društva iz oblasti namjenske industrije.
Sredstva za PS Vitezit d.o.o. Vitez namijenjena su za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti iz oblasti zaštite na radu. U TRZ Hadžići d.d. Hadžići sredstva su predviđena za uspostavu serijske proizvodnje određenih proizvoda, a u Zraku d.d. Sarajevo, za zbrinjavanje opasnog otpada, u skladu sa Elaboratom za zbrinjavanje zaostalih opasnih otpada na lokaciji industrijske zone u ovoj kompaniji.
Drugom odlukom je data saglasnost da, iz istog fonda, bude odobreno ukupno 65.037,71 KM s ciljem uplate doprinosa za PIO za radnike koji su stekli uslove za penzionisanje, ali to pravo ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
Na ovaj način omogućeno je penzionisanje četiri radnika Krivaje d.o.o. Zavidovići – u stečaju, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići i PO Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići, kao i šest radnika Tvornice konfekcije Borac d.d. Zenica – u stečaju.