Mira Teodorović novi v.d. direktor Krajina osiguranje

0
4680
Upravni odbor Krajina osiguranja imenovao novog direktora osiguravajuće društva

Upravni odbor Krajina osiguranje a.d. Banja Luka donio je na sjednici od 21.12.2017. godine odluku o imenovanju Mire Teodorović iz Banja Luke za vršioca dužnosti direktora ovog osiguravajuće društva.
Kako je navedeno u odluci, objavljenoj danas na web stranici Banjalučke berze, Mira Teodorović će preuzeti funkciju v.d. direktora po dobijanju saglasnosti Agencije za osiguranje Republike Srpske, a najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
U odluci je navedeno da će Teodorović obavljati ovu funkciju do imenovanja direktora Krajina osiguranja, a najduže na period do jedne godine od dana stupanja na snagu ove odluke.