MKD Taurus iz Banja Luke završilo 2018. s gubitkom od 162 hiljade KM

0
3999
Kapital MKD Taurus iz Banja Luke u 2019. porastao 7,5%, na 632,9 hiljada KM

Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o. Banja Luka završilo je 2018. godinu s neto gubitkom od 161,8 hiljada KM, dok je godinu ranije taj gubitak bio znatno manji i iznosio je oko 9.300 KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg finansijskog izvještaja ovog MKD, koje je pod nadzorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
Poslovni prihodi MKD Taurus, ostvareni uglavnom po osnovu prihoda od kamata na kredite, na kraju 2018. iznosili su oko 197,7 hiljada KM, dok su rashodi iznosili oko 359,5 hiljada KM.
Prema podacima iz godišnjeg izvještaja o poslovanju, poslovna aktiva MKD Taurus na kraju 2018. iznosila je oko 2,07 miliona KM, što je znatno više u odnosu na 2017. godinu kada je aktiva iznosila oko 580 hiljada KM.
Ukupan kapital ovog mikrokreditnog društva iz Banja Luke na kraju 2018. iznosio je oko 589 hiljada KM i za 3,2 posto je veći nego 2017. godine (570,7 hiljada KM).
Podsjetimo MKD Taurus registrovano je sredinom oktobra 2017. a većinski vlasnici su Biljana Knežević, Milivoj Šormaz, Dragan Savanović i Radan Vukadinović sa po 22,41 posto udjela, dok Milorad Despotović (koji je ujedno i direktor ovog MKD) ima 10,36 posto vlasničkog udjela.