Na klinici Podhrastovi preminuo federalni ministar Salko Bukvarević

0
490
Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević preminuo je jutros na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Ministar Bukvarević je 22.7.2020. godine hospitaliziran usljed pogoršanja zdravstvenog stanja nakon što je bio pozitivan na koronavirus.
Detaljnije informacije o vremenu i mjestu ukopa, dženazi i komemoraciji ministru Bukvareviću bit će naknadno objavljene, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Bukvarević je rođen 20.4.1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija. Osnovnu školu (1982. godine) i Srednju građevinsko-geodetsku tehničku školu (1986. godine) završio u Tuzli. Na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao 1996. godine, magistrirao 2004. godine, a doktorirao 2011. godine. Na ovom fakultetu izabran u zvanje docenta.
Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a, od 2007. do 2010. izabrani zvaničnik – profesionalni poslanik u Skuštini TK-a, a od 2012. godine stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.
Kao član komisije učestvovao u pisanju Ustava Tuzlanskog kantona. Učestvovao u formiranju Građevinskog odsjeka na Rudarskom fakultetu u Tuzli. Radio na projektima ‘Perspektive naučnog istraživanja u oblasti eksploatacije ukrasnog kamena u BiH’ i ‘Praćenje pomjeranja i deformacija terena u gradu Tuzli’, te drugim, navodi agencija NAP.
Bukvarevića je dobitnik više ratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala.
Iza Bukvarevića su ostali supruga i dvoje djece.