Najniže penzije u Federaciji BiH povećane za 3,2 posto

0
2794
Potrebna sredstva za isplatu majskih penzija u FBiH iznose oko 208 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici, održanoj u Sarajevu, donijela Odluku kojom utvrđuje povećanje iznosa najniže penzije za 3,2 posto, počevši od 1. januara 2019. godine.
Ako se ima u vidu da je najniža penzija u FBiH u januaru 2019. godine iznosila 348,06 KM, penzioneri se mogu nadati povećanju penzije za 11 KM, odnosno na 359 KM.
Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u ‘Službenim novinama FBiH’, zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (Zavod PIO/MIO).
Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod PIO 8.1.2019. godine dostavio obrazloženje u kojem je navedeno da je trenutno finansijsko stanje ovog zavoda veoma povoljno, sa izraženim pozitivnim trendovima.
Prema prikazanom finansijskom stanju Federalnog zavoda i procijenjenom iznosu potrebnih sredstava za povećanje najnižih penzija za 3,2 posto, a imajući u vidu rast BDP-a, utvrđeno je da postoje realne finansijske mogućnosti za njihovo povećanje. Za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta FBiH.
U 2018. godini je nastavljen trend smanjenja deficita Federalnog zavoda PIO, te se očekuje da će on sa 31.12.2018. godine iznositi 42 miliona KM. Trend smanjenja deficita je posebno izražen u posljednje dvije godine (2017. i 2018.).
Na veoma povoljna finansijska kretanja posebno je uticalo izraženo povećanje prihoda od doprinosa za PIO. Oni su lani povećani za 144 miliona KM ili za 8,1 posto u odnosu na 2017. godinu. Pozitivan je i trend smanjenja primitaka i izdataka po osnovu kredita kod komercijalnih banaka, što je direktna posljedica povećanih prihoda od doprinosa. Tako su novembarske i decembarske penzije za 2018. redovno isplaćene bez korištenja kreditnih sredstava.
Tokom 2018. godine kredit je korišten u sve nižem iznosu, i to na kratki period od dva – tri dana pa je, po tom osnovu, značajno manja i kamata na iskorištena kreditna sredstva.
Što se tiče rashodovne strane, bitno je istaći da su tokom 2018. primjenom novog Zakona o PIO, tri puta izvršena povećanja penzije. Tako je, nakon jednokratnog povećanja, vanrednog povećanja minimalnih penzija i redovnog usklađivanja, prosječna penzija sada veća za 7,7 posto u odnosu na prosjek prije primjene novog Zakona o PIO. To je rashode za isplatu penzija povećalo za nešto više od 100 miliona KM u 2018. godini.
I pored prošlogodišnjih povećanja penzija, procijenjen je višak prihoda nad rashodima Federalnog zavoda od 73,4 miliona KM. To je i zuzetno pozitivan rezultat, koji je uticao da ukupni akumulirani deficit bude umanjen na 42 miliona KM. U poređenju sa septembrom 2016., kada je deficit dosegao najvišu tačku od 229 miliona KM, to je izuzetno značajno poboljšanje u likvidnosti Federalnog zavoda.
Inače, na osnovu dopisa Federalnog zavoda za statistiku od 7.1.2019. godine, stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za tri kvartala 2018. je 3,2 posto. Međutim, zbog indirektne metode mjerenja BDP-a, objavljeni podaci za prva tri kvartala 2018. podliježu promjenama (uglavnom rastu) sve do trenutka objavljivanja podataka za četvrti kvartal 2018., što se očekuje do 29.3.2019. godine.
Kako Federalni zavod za statistiku, zbog dinamike objavljivanja podataka o stopama rasta realnog BDP-a, nije u mogućnosti da dostavi i procjenu stope rasta za cijelu 2018. godinu, urađena je projekcija povećanja najniže penzije s pretpostavljenom stopom rasta realnog BDP od 3,2 posto.
Pošto će nakon povećanja najniže penzije jedan broj penzionera, čiji su trenutni iznosi penzije nešto iznad najniže, biti obuhvaćeni povećanjem (ali u manjem procentu) doći će do povećanja broja korisnika najniže penzije. Prema procjeni, očekuje se da će broj korisnika penzije koji će preći u kategoriju najniže penzije, biti oko 6.800, tako da će nakon povećanja biti 192.821 korisnik najniže penzije.

Novalić: Cilj je da minimalne penzije budu veće od 400 KM

Premijer Federacije BiH u tehničkom mandatu Fadil Novalić je povodom povećanja minimalne penzije za 3,2 posto kazao da je cilj Vlade FBiH da minimalne penzije u ovom mandatu budu veće od 400 KM.
“U ovoj godini ćemo povećati penzije dva puta po 11 maraka. Cilj je da u ovom mandatu minimalna penzija pređe 400 KM. Novi zakon kaže da se penzioni fond seli na trezor, tako da je nebitno kakvi su prihodi. Penzija se kreće s rastom BDP-a, odnosno penzije će se dizati ukoliko bude rastao BDP”, kazao je Novalić.
Direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Zijad Krnjić kazao je da će povećane minimalne penzije za 3,2 posto biti obračunate i za januarsku i februarsku penziju.