Namjenska industrija FBiH lani ostvarila dobit od 27,39 miliona KM

0
1268
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjem poslovanju i stanju u privrednim društvima namjenske industrije u FBiH, u kojem je navedeno da je u ovim društvima s većinskim državnim kapitalom na dan 31.12.2016. godine bilo 2.936 radnika, odnosno 13 posto više u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupan prihod iznosio je 206.974.929 KM i veći je za 21 posto, a prihod od izvoza 172.734.343 KM, što je 29 posto više u odnosu 2015. godinu.
U 2016. godini namjenska industrija u Federaciji BiH je ostvarila dobit od 27.390.462 KM. Vrijednost kapitala na dan 31.12.2016. godine je povećana za 36.809.017 KM i 20 posto je veća u odnosu na pretprošlu godinu. Rezultatima izvoza u 2016. godini (172.734.343 KM) nadmašen je plan predviđen Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period 2012.-2022. godina, u dijelu koji se odnosi na period do 2017. godine.
Vlada FBiH, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila je da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH izdvoji 116.337,03 KM za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti za 25 radnika KTK Visoko d.d. Visoko koji su stekli uslove za odlazak u penziju.
Utvrđen je i Parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH. Jedna od novina je da operator distributivnog sistema može na mrežu privremeno priključiti bespravno izgrađene objekte. Uvjet je uvjerenje organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu doneseni planski dokumenti i je li u postupku legalizacije.
S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH.

Novi v.d. izvršni direktori Razvojne banke FBiH

Vlada FBiH je izmijenila Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direkotra, te na ove dužnosti imenovala Dalibora Milinkovića (v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj), Mersihu Slipičević (v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima) i Seniju Bubić (v.d. izvršnog direktora za podršku poslovanju).
Vlada je danas Nadzornom odboru Željeznica FBiH dala prethodne saglasnosti za donošenje odluka o razriješenju vršlaca dužnosti članova Uprave ovog javnog poduzeća, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti na period do šest mjeseci, i to Zulfe Robovića (v.d. izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture), Ivana Brkića (v.d izvršni direktor za ekonomske poslove), Rešada Mandže (v.d. izvršni direktor za poslove razvoja i investicija), Muhameda Šahića (v.d. izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove) i Rifata Čabrića (v.d. izvršni direktor za poslove željezničkog operatera).