Nastavak saradnje Agencija za zapošljavanje BiH i Njemačke

0
761
Bandić razgovarao s delegacijom Savezne agencije za zapošljavanje SR Njemačke

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić danas je u Sarajevu primio delegaciju Savezne agencije za zapošljavanje SR Njemačke, koju je predstavljao direktor Centralnog ureda za posredovanje stručne radne snage iz inostranstva (ZAV), Alexander Wilhelm. Na sastanku je učestvovala i predstavnica GIZ-a, Azra Ramić.
Na sastanku je iskazano zadovoljstvo dosadašnjom implementacijom Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme na poslovima njegovatelja, te je Agencija za rad i zapošljavanje BiH dobila priznanje za efikasan rad sa svoje strane.
Dogovoreno je da se nastavi sa implementacijom Dogovora sa mogućnošću daljnjeg unapređenja. Također je pozdravljena praksa da direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH povremeno posjeti naše radnike u Njemačkoj i da se na licu mjesta uvjeri u njihov status.
Na sastanku je razgovarano i o Uredbi 26.2. Vlade SR Njemačke, te je dogovoreno da će se u narednom periodu raditi na formalizaciji radnih migracija državljana Bosne i Hercegovine u SR Njemačku kako bi se osigurala puna radno-pravna zaštita naših državljana, a što je moguće jedino uz učešće dvije državne agencije u proceduri posredovanja u zapošljavanju. Na taj način bi se vodilo računa i o stvarnom podudaranju potreba i ponude radne snage, što bi rezultiralo kvalitetom i zaštitom tržišta rada obje države.
Na sastanku je zaključeno da je potrebno dalje jačati saradnju između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za zapošljavanje SR Njemačke, te će se u tom cilju zaključiti protokol između ovih institucija koji će omogućiti saradnju u različitim oblastima. Prioritet će biti stavljen na aktivnosti na praćenju i omogućavanju radne migracije u skladu sa međunarodnim pravnim standardima i konvencijama.