Nikola Čiča v.d. direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH

0
203
Razriješen dosadašnji i imenovan novi v.d. direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici razriješilo je Miju Krešića funkcije vršitelja dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH, na lični zahtjev. Rješenje o razrješenju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave u Službenom glasniku BiH.
Istovremeno, na funkciju vršitelja dužnosti direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH imenovan je Nikola Čiča, do okončanja konkursne procedure, a naviše na period od tri mjeseca.