Njemačka razvojna banka sa 1,1 milion eura finansira projekt VE Bitovnja

0
903
Potpisan Ugovor o finansiranju za pripremu Vjetroelektrane Bitovnja

U Direkciji JP Elektroprivreda BiH u Sarajevu danas je potpisan ugovor o finansiranju u vrijednosti 1.100.000 eura za pripremu projekta Vjetroelektrana Bitovnja.
Uime EPBiH ugovor su potpisali generalni direktor Bajazit Jašarević i izvršni direktor za ekonomske poslove Muhamed Ražanica, te predstavnici Njemačke razvojne banke (KfW) – regionalna direktorica za jugoistočnu Evropu i Tursku Constanze Kreiss i direktor KfW ureda BiH Matthias Schmidt-Rosen.
Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH Senad Salkić i projektni koordinator za energetski sektor u KfW uredu u Sarajevu Samir Halilović.
Njemačka razvojna banka odobrila je bespovratna finansijska sredstva, koja je obezbijedila njemačka Vlada pod okvirom Njemačke razvojne saradnje sa BiH.
U okviru pripreme projekta će biti izvršena dodatna mjerenja vjetropotencijala mjernim stubom i LIDAR-om, izrada bankabilne izvodljivosti, geološko geotehnička istraživanja, procjena uticaja Vjetroelektrane na okoliš i socijalni razvoj, kao i izrada studije izvodljivosti.
Predviđena je i izrada studije baznog stanja faune ptica i šišmiša, transportne, te studije priključenja Vjetroelektrane na prijenosnu mrežu kao i izrada elaborata i odgovarajuće projektne dokumentacije, saopćeno je iz EPBiH.
Elektroprivreda BiH planira izgradnju do 25 vjetroagregata ukupne instalisane snage do uključivo 60 MW, ovisno o vrsti turbina. Dosadašnje analize procjenjuju minimalnu godišnju proizvodnju 110 GWh električne energije.
Lokalitet planirane Vjetroelektrane Bitovnja nalazi se na području sjevernog dijela Općine Konjic, u blizini granice sa susjednom Općinom Kreševo, udaljen oko 30 km zapadno od Sarajeva. Prostire se na planinskom grebenu sa visinom između 1.530 i 1.700 m iznad nivoa mora.
Vjetroelektrana Bitovnja jedan je od ključnih proizvodnih elektroenergetskih objekata na bazi obnovljivih izvora energije planiran za realizaciju u okviru Dugoročnog plana razvoja Elektroprivrede BiH.
Mjerenja provođena s ciljem utvrđivanja potencijala Vjetroelektrane traju od 2010. godine. Sva ispitivanja rađena su u skladu sa najstrožijim standardima i preporukama korištenih u EU iz oblasti vjetroenergetike.
U okviru Njemačke razvojne saradnje, KfW kreditnim sredstvima finasira i projekat Vjetroelektrane Podveležje sa 15 vjetroagregata. Vjetroelektrana Podveležje će biti izgrađena 10 km istočno od Grada Mostara.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here