NLB Banka Sarajevo podržala izgradnju solarne elektrane u Stocu

0
375
NLB Banka Sarajevo podržava projekte izgradnje obnovljivih izvora energije

NLB Banka Sarajevo je podržala izgradnju solarne elektrane u Stocu u realizaciji kompanije Eco Energy doo Gračanica, pokazujući svoju opredijeljenost ka povećanju pozitivnog i smanjenju negativnog utjecaja na ljude i životnu sredinu.
Osim toga, Banka je, kao i druge članice NLB Grupacije, okrenuta ka privrednom razvitku zemlje podržavajući projekat kao što je ovaj.
U ovom projektu Banka je kreditom refinansirala i finansirala izgradnju solarnih elektrana u Općini Stolac. Kompanija Eco Energy je u Općini Stolac izgradila osam solarnih elektrana ukupne pojedinačne snage od 150 kW. Elektrane su izgrađene na lokaciji sa povoljnim klimatskim uslovima za proizvodnju takve vrste energije sa najvećim brojem sunčanih dana u godini. Osim toga, u blizini se nalazi međumjesna dalekovoda, što omogućava ovom pogonu da snabdijeva lokalna domaćinstva i biznise.
Solarna energija se smatra obnovljivim izvorom energije koja nema negativan uticaj na okolinu, te ne utiče na ravnotežu u prirodnim ekosistemima. U najvećoj mjeri se pretvara u korisnu električnu, mehaničku ili toplotnu energiju.
“Svaki put kada uspješno podržimo projekte koji čuvaju našu okolinu i daju podstrek bh. privredi, ostvarujemo malu pobjedu. Za nas je ovaj region naš dom, zato se pažljivo i odgovorno ponašamo, poštujući UN principe odgovornog bankarstva, čiji smo potpisnici. Nadamo se da ćemo i u budućnosti biti u prilici da učestvujemo u realizaciji ovakvih ideja kao što je izgradnja solarne elektrane u Stocu”, izjavila je Lidija Žigić, predsjednik Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo.
Kao savjesna organizacija, NLB Grupacija pridaje veliki značaj projektima kojim se štiti životna okolina, te i sama, u svom poslovanju, nastoji savjesno koristiti prirodne resurse i energiju. Posvećena zajednici, NLB Grupacija doprinosi njenim članicama u njihovom razvijanju.