NLB Banka značajan ekonomski učesnik u privredi Tuzlanskog kantona

0
408
Hasanić i Peljhan predstavili poslovne rezultate NLB Banke predstavnicima Komore Tuzla

U Tuzli je u petak u prostorijama NLB Banke d.d. Sarajevo održano zasjedanje Skupštine Kantonalne Privredne komore Tuzla čiji učesnici čine osnovu ekonomije Bosne i Hercegovine. Na događaju su članovi Uprave NLB Banke, Denis Hasanić i Jure Peljhan predstavili poslovne rezultate za prvu polovinu godine, te dali poseban osvrt na značajan doprinos Banke u ovom kantonu.
Istaknuto je da je na osnovu nerevidiranog polugodišnjeg izvještaja, NLB Banka ostvarila iznimno dobre rezultate u prvoj polovini 2021. godine, uzimajući u obzir činjenicu da je NLB glavna budžetska banka u tuzlanskom kantonu sa najvećim brojem svojih poslovnica. Ova činjenica govori u prilog tome da je Banka prepoznata kao stabilan i dugoročan partner privrednicima, sa stalnim rastom te unaprjeđivanjem i modernizacijom svojih usluga, posebno u domenu digitalnog bankarstva.
Pored toga Banka se nalazi među deset najpoželjnijih poslodavaca u BiH i drugi je najpoželjniji poslodavac u bankarskom sektoru. NLB Banka Sarajevo smatra ovu regiju svojim domom i u sklopu održivog bankarstva sprovodi i podržava niz projekata koji se tiču ojačavanja privrede i poduzetništva, obrazovanja, zdravstva, očuvanja okoline i mnogih drugih segmenata društva.
I u narednom periodu NLB Banka će biti aktivno uključena u privredu Tuzlanskog kantona i zemlje, sprovodeći jasnu strategiju koja ima za cilj povećanje tržišnog učešća, digitalizaciju procesa, proizvoda i usluga, uvođenje novih proizvoda i usluga, inovaciju te jačanje dugoročnih odnosa s klijentima.