Novalić: Predloženi budžet sadrži mjere za stabilizaciju stanja

Ukupni predloženi budžetski iznos je 5.481.251.899 KM, što je za 27,7 miliona KM manje od ovogodišnjeg budžeta, odnosno rebalansa izvršenog u aprilu

0
242
Novalić: Za uvećane boračke naknade u budžetu FBiH osigurano dodatnih 18,5 miliona KM

Predloženi budžet Federacije BiH za 2021. godinu sadrži sve elemente za stabilizaciju stanja, kazao je premijer FBiH Fadil Novalić obraćajući se zastupnicima na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.
Ovaj dom po hitnom postupku razmatra budžet čiji je predlagač Vlada FBiH, a sutra bi ga trebali razmatrati i delegate na sjednici Doma naroda. Da bi budžet Federacije za 2021. postao operativan potrebna je saglasnost oba doma Parlamenta FBiH.
Premijer Novalić je, obrazlažući prijedlog ovog važnog finansijskog akta članovima Predstavničkog doma, prvo prezentirao ekonomske posljedice globalne pandemije COVID-a 19, koje nisu zaobišle ni Federaciju BiH, te zaključio da će budžet za 2021. sadržavati mjere za sanaciju stanja vezanog za GDP i radna mjesta čiji je broj umanjen od početka pandemije u Federaciji BiH, ali kasnije i povećavan zahvaljujući ‘korona zakonu’ i drugim preduzimanim mjerama.
Ukupni predloženi budžetski iznos je 5.481.251.899 KM, što je za 27,7 miliona KM manje od ovogodišnjeg budžeta, odnosno rebalansa izvršenog u aprilu. Porezni prihodi su gotovo na ovogodišnjem nivou jer Vlada smatra da će planirane mjere dati rezultate. Planirani budžetski prihodi od doprinosa za PIO očekuju se na ovogodišnjem nivou, a isto važi i za prihode od indirektnih poreza.
Premijer je za iduću godinu najavio nastavak restriktivne politike u javnoj potrošnji, a za plate i naknade troškova zaposlenih kazao da je ukupni iznos blago povećan nakon što je s početkom pandemije bio smanjen. I s povećanjem je ispod nivoa Rebalansa budžeta za 2020. godinu.
Planirani budžetski rashodi su 4,4 milijarde KM, od čega je za kapitalne transfere planirano 227,5 miliona KM, odnosno 90 miliona više nego u 2020. godini. Za izgradnju brzih cesta je planirano 115 miliona KM. Ovom iznosu će tokom godine biti pridodano još 20 miliona KM.
U nastavku borbe protiv posljedica pandemije COVID-a 19, predviđeno je intenziviranje mjera, pa u tom smislu, pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima i općinama u iznosu od 230 miliona KM, kao i 150 miliona Fondu za stabilizaciju privrede, a što će se trošiti na temelju podzakonskih akata.
Za podršku zapošljavanju je predviđeno dodatnih 50 miliona KM, kao i novih 25 miliona KM podrške privredi kroz Garancijski fond, zatim 10 miliona KM za uvezivanje staža zaposlenih u privatnim i javnim preduzećima, te pomoć od devet miliona KM aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli kao subjektima koje trpe značajne posljedice krize izazvane pandemijom. Predviđeno je i 25 miliona KM za izgradnju aerodroma u Bihaću.
Zdravstvenim ustanovama je planirano duplo više novca nego dosad, 60 miliona KM, za borbu protiv COVID-a 19, kazao je federalni premijer i dodao da je novac za vakcine protiv COVID-a 19 već uplaćen.
Za naknade roditeljima djece s posebnim potrebama je predviđeno ukupno 16,5 miliona KM, te tri miliona KM za ustanove socijalne zaštite.
Transferi za penzije, poljoprivredu, povratnike i druge korisnike ostali su na dosadašnjem nivou.
Premijer Novalić je zaključio da su sve planirane mjere realne i održive, te naglasio da je izuzetno važno da Federacija BiH dobije i zakone o doprinosima i porezu na dohodak.