Novi zakonski okvir uskladiti sa zahtjevima tržišta i e-trgovine

0
121
Ministar Vujanović sa predstavnicima poslovne zajednice o novim zakonskim rješenjima u online trgovini

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović razgovarao je danas sa predstavnicima eCommerce Asocijacije u BiH, čije članice su kompanije koje igraju značajnu ulogu u razvoju online sektora trgovine iz tehnološkog, logističkog, finansijskog i pravnog ugla. Razgovarano je o Nacrtu zakona o unutrašnjoj trgovini koji je, na prijedlog resornog ministarstva trgovine, Vlada FBiH utvrdila 9. marta ove godine i uputila u parlamentarnu proceduru.
Ovim zakonom, između ostaloga, predviđeno je uvođenje i eksplicitno uređenje pojma online trgovine. S ciljem da se novi zakonski okvir u potpunosti uskladi sa zahtjevima tržišta i e-trgovine, Federalno ministarstvo trgovine započelo je razgovore sa zainteresiranim stranama. Ministar Vujanović je naglasio važnost dijaloga javnog i privatnog sektora u kreiranju modernog i poticajnog okruženja za privredni razvoj.
“E-trgovina bilježi visoke stope rasta u proteklim godinama, a posebno je bila važna njena uloga tokom pandemije. Zakonski okvir je i do sada davao mogućnost registracije djelatnosti internet trgovine, ali će nova zakonska rješenja omogućiti poticajno legislativno okruženje kako bi se iskoristio potencijal ove djelatnosti. Novi zakon je značajan i važan poticaj u daljem rastu i razvoju ovog vida trgovine“, kazao je ministar Vujanović.
Predsjednik eCommerce Asocijacije u BiH Orhan Gazibegović predstavio je rezultate prvog sveobuhvatnog istraživanja web shopova u BiH. Kako je istakao, više od 70 posto vlasnika – ispitanika smatra da je za razvoj online sektora trgovine veoma bitna aktivna saradnja sa nadležnim institucijama BiH.
O razvoju tehnologije i modernim rješenjima za organizaciju sistema e-trgovine na sastanku su govorili i predstavnici IT kompanija, banaka, brze pošte, kao i kompanija sa rastućim udjelom e-trgovine.
S ciljem iznalaska optimalnih rješenja koja će pratiti najnovija tehnološka rješenja i dostignuća, te osigurati neometan rast i razvoj ove djelatnosti, ministar Vujanović najavio je nastavak razgovora sa predstavnicima poslovne zajednice iz ove oblasti.