Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u RS

0
130
Istraživanje sprovodi se svake četiri godine prema preporukama i regulativama EU

Republički zavod za statistiku će od ponedjeljka 27. marta 2023. godine sprovoditi Anketu o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u preduzećima na teritoriji Republike Srpske.
Cilj ove statističke aktivnosti jeste da se dobiju podaci o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovnim subjektima u RS. Podaci dobijeni ovim istraživanjem mogu poslužiti kao dobra osnova za planiranje daljeg razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija.
Anketiranje se realizuje na uzorku od 926 poslovnih subjekata iz RS, pri čemu su anagažovani ovlašćeni anketari Zavoda koji će intervjuisanje obavljati telefonskim putem. Prikupljeni podaci su strogo povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe.
Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija predstavlja redovno istraživanje na uzorku koje se sprovodi u godišnjoj dinamici, saopšteno je iz Zavoda za statistiku RS.