Odobrena interventna nabavka citostatika u FBiH

0
673
Pomoć Federalnom zavodu u nabavci citostatika

Usvojivši informaciju o problemima u vezi deficitarnosti citostatika s Liste lijekova Fonda solidarnosti Fedracije BiH, Vlada FBiH je danas Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odobrila hitnu interventnu nabavku citostatika prema specifikaciji ovog zavoda.
Federalna ministarstva finansija i zdravstva zadužena su da razmotre mogućnosti izdvajanja sredstva iz rezerve Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, kao pomoć Federalnom zavodu u nabavci lijekova, posebno citostatika i tuberkulostatika.
Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) budu osigurana sredstva za rekonstrukciju i opremanje dvije psihijatrijske bolnice u Sarajevu i Mostaru. Riječ je o kreditu od 7.700.000 eura za Bosnu i Hercegovinu, od čega se na Federaciju BiH odnosi 3.500.000 eura.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here