Održan seminar o procjeni adekvatnosti i likvidnosti banaka u BiH

0
1017
Održan seminar o procesu interne procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti banaka u BiH

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je danas u
Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE), uspješno održalo seminar o temi ‘Proces interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i Proces interne procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP)’ u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Evropske unije.
Seminaru je prisustvovalo više od 45 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora i međunarodnih donatora. Predavači su bili iz kompanije Deloitte sa višegodišnjim, internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, bankarstva i finansija.
“Cilj ovog seminara je bio da lokalni bankarski i finansijski sektor u BiH razmjeni svoja iskustva u implementaciji procesa interne procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti u skladu sa najnovijim zahtjevima propisanim EU i lokalnih regulatora”, rekao je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.
“Raduje nas velik odziv na ovaj seminar, što dodatno potvrđuje zainteresiranost tržišta za ovu problematiku, te svakako utjecaj koji nova regulativa iz ovih oblasti donosi. S našim lokalnim timom certificiranih profesionalaca smo aktivno uključeni na podršci bankama na usklađenju s novim regulatornim okvirom iz oblasti upravljanja rizicima, posebice imajući u vidu regulatorne rokove i očekivani supervizorski odgovor na prvu fazu implementacije”, izjavila je Sabina Softić, partnerica za usluge revizije za Adriatic regiju, Deloitte d.o.o. Sarajevo.
“Udruženje u drugoj polovini 2018. planira organizaciju drugog ciklusa Programa certifikacije rizik menadžera u saradnji sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP), objavu novog Fraud Info časopisa vezanog za upravljanje prevarama u bankarskom i finansijskom sektoru u BiH, kao i organizaciju stručne konferencije u oktobru oko najaktuelnijih tema, propisa i zahtjeva od strane lokalnih, regionalnih i međunarodnih regulatora”, rekao je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.