Održan webinar o uticaju Covid-19 na poslovanje banaka u BiH

0
342
Održan webinar o uticaju Covid-19 na poslovanje bankarskog sektora u BiH

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 7. maja u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo, uspješno organizovalo webinar o ‘Uticaju Covida- 19 na poslovanje banaka i bankarskog sektora u BiH’ kako bi se podijelila iskustva iz Evropske unije o uticaju pandemije.
Webinaru je prisustvovalo 35 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, mikrokreditnih organizacija i međunarodnih donatora. Predavači na ovom webinaru bili su predstavnici kompanije Deloitte d.o.o. Sarajevo iz BiH i Centralne Evrope sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, regulative, okvirima oporavka/sanacije i supervizije uključujući interno i korporativno upravljanje, bankarstva i finansija.
”Uticaj Covid-19 je tema kojom se sve banke intenzivno bave od početka 2020. godine. Bilo je veoma korisno sagledati koje implikacije su se već manifestovale a koje se mogu očekivati kao dugoročne poslijedice pandemije. Na webinaru je učesnicima prezentiran sveobuhvatan pregled izmjena regulatornog okvira u EU kao i lokalnog supervizorskog odgovora na Covid-19. U sklopu implikacija Covid-19 na kvalitet kreditnog portfelja banaka, poseban akcenat je stavljen na potrebu adekvatnog upravljanja nekvalitetnim izloženostima, te su definisani i obrazloženi osnovni elementi strategije za upravljanje nekvalitetnim izloženostima“, izjavio je Igor Jokić, predsjednik UPRMBiH.
“Naše udruženje će tokom 2021. godine nastaviti sa organizacijom stručnih stručnih seminara i radionica kako bi kroz ove edukativne sesije pripremili finansijski sektor u BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih i lokalnih regulatora“, izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.
Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH jedno je od 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta. Glavni cilj Udruženja je da BiH u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.