Općinske financije i evropske integracije u fokusu strategije razvoja Saveza općina i gradova FBiH

0
892
U Travniku održan 'Drugi poslovni forum/Društveni dijalog u BiH' Evropskog pokreta

Povodom obilježavanja Dana Europe u BiH-SBK/Travnik 2017. u Travniku je održan ‘Drugi poslovni forum/Društveni dijalog u BiH’ Europskog pokreta i svečana akademija ‘Vrijeme je za Europu’.
U panel raspravi ‘Drugi poslovni forum/Društveni dijalog u BiH’, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH Vesna Travljanin govorila je o ulozi Udruženja općina i gradova unutar BiH unutrašnjem te regionalnom i međunarodnm planu.
Naglasila je dva temeljna strateska cilja u Strategiji razvoja Saveza od 2016 do 2022., općinske financije i evropske integracije, te podizanje svijesti uposlenih u jedinicama lokalne samouprave i građana u procesu pridruživanja kao i svim predstojećim obavezama vezanim za lokalni nivo vlasti je važan prioritet u radu Saveza.
Više od 60 posto legislative EU se provodi na lokalnoj i regionalnoj razini te je uključivanje lokalnih razina vlasti neophodno kako u procesu programiranja EU sredstava tako i unaprjeđenja kapaciteta loklanih vlasti za korištenje fondova i programa EU.
Za provođenje ovih ciljeva, kako je istakla direktorica Travljanin, neophodna je sinergija u djelovanju nadležnih ministarstava na drzavnom i entitetskim nivoima, DEI, Evropske komisije u BiH kao i donatorske zajednice u BiH kako bi se jedinicama lokalne samouprave , općinama i gradovima osigurala potrebna podrška u ovom važnom procesu .
Savez općina i gradova FBiH je važan partner, jer povezuje sve općine i gradove s jedinstvenim ciljevima i zadacima.