Osnovano Poslovno vijeće Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine

0
1053
Predstavnici Saudijske Arabije razgovarali sa predsjednikom VTK BiH Ahmetom Egrlićem

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić i predstavnik Vijeća saudijskih komora Khalid A. Al Othman u prisustvu guvernera Ibrahim Al Ommara, Hani Abdullah Mominaha, ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije u BiH, te drugih visokih zvaničnika i privrednika Saudijske Arabije, potpisali su Memorandum o razumijevanju za osnivanje zajedničkog Poslovnog vijeća Kraljevina Saudijska Arabija – Bosna i Hercegovina.
Cilj Poslovnog vijeće je sprovođenje poslovnih aktivnosti u oblastima trgovine, investicija, transfera tehnologije, usluga i drugim sektorima u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Bosni i Hercegovini.
Predsjednik VTK BiH Egrlić izrazio je zahvalnost guverneru Kraljevine Saudijske Arabije na posjeti, upoznavši ga sa aktivnostima Komore, bogatim potencijalima kojima BiH raspolaže, te mogućnostima za poslovanje između dvije zemlje.
Kako je na sastanku istaknuto, Poslovno vijeće imat će zadatak da konkretizuje sve poslovne mogućnosti i projekte od obostranog interesa. Izražena je nada da će Poslovno vijeće, uz aktivan angažman delegiranih predstavnika, ostvariti svoj cilj te doprinijeti povećanju vanjskotrgovinske razmjene dvije zemlje ali i povećanju investicija.