Otvorene prijave za učešće u Programu jačanja kapaciteta mladih državnih službenika u BiH

0
524
Program za izgradnju profesionalne i depolitizirane državne službe u BiH

Od danas su otvorene prijave za učešće u Programu jačanja kapaciteta mladih državnih službenika u BiH koje finansira Evropska unija, a realizuje British Council.
Program je posvećen unapređenju javne uprave u Bosni i Hercegovini kroz izgradnju profesionalne i depolitizirane državne službe na temelju stručnosti i sposobnosti. Prijave za učešće u programu zvanično su otvorene danas na web stranici programa www.eu4wb6.com i trajat će do 20. septembra 2020.
Program nudi profesionalno usavršavanje za 25 učesnika – mladih državnih službenika koji su zaduženi za proces pristupanja Evropskoj uniji ikoji će biti nosioci promjena u toku procesa proširenja. Prijaviti se mogu državni službenici sa jednom do sedam godina profesionalnog iskustva koji rade na poslovima vezanim za pristupanje EU i direktno su uključeni u procese pripreme i provođenja programa i aktivnosti finansiranih sredstvima iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
“Imajući u vidu sve veće obaveze koje proizlaze iz procesa evropskih integracija, Bosni i Hercegovini su potrebni dobro obučeni državni službenici koji razumiju principe i način rada u Evropskoj uniji i koji bi u budućnosti trebali postati pokretačka snaga za razvoj javne uprave”, kazao je Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije EU u BiH.
“Razmjena mladih državnih službenika između različitih nivoa vlasti u BiH kreirat će okruženje za saradnju, potaknuti konkurentnost, profesionalizam i mobilnost unutar državnih službi”, naglasila je Larisa Halilović, direktorica British Council ureda u BiH.