Ozvaničen početak izgradnje Sarajevske zaobilaznice kod petlje Vlakovo

0
630
Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić, načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur i predstavnik izvođača radova Euro-Asfalt d.o.o. Hamed Ramić ozvaničili su početak izgradnje posljednjeg dijela Sarajevske obilaznice, poddionica, LOT-3B kao sastavnog dijela Koridora 5c – na lokaciji petlja Vlakovo.
“Konačno smo odabrali izvođača i potpisali ugovor i vjerujem da neće biti problema kada su u pitanju rokovi”, istakao je Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH.

Predstavnici Autocesta FBiH, Općine Ilidža i Euro-Asfalta ozvaničili početak izgradnje LOT-3B

Izgradnjom ove saobraćajnice omogućit će se bolja povezanost autoceste na Koridoru 5C sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.
Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometra. Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om i finansira se iz sredstava JP Autoceste FBiH. Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta i četiri saobraćajne trake.