Poslovnu klimu u BiH opterećuju i barijere u trgovini među entitetima

Saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Savjeta i Agencije za promociju stranih investicija u BiH

0
1006
Savjet za strane investitore FBiH: Ukloniti barijere koje koče strane investicije

Uklanjanje administrativnih i svih drugih prepreka koje stoje na putu stranim investitorima kako bi bila povećana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, teme su koje su dominirale na drugoj sjednici Savjeta za strane investitore Federacije BiH koju je vodio federalni ministar trgovine i predsjednik Savjeta Zlatan Vujanović.
Ovo savjetodavno tijelo, koje je Vlada FBiH imenovala u januaru ove godine, ima za cilj pomaganje i podsticanje stranih investicija i unapređenje ukupnog poslovog ambijenta za investitore i potpuniju koordinaciju i saradnju institucija federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa u oblasti investiranja.
Kako je u informaciji o aktivnostima Savjeta od njegovog osnivanja istakao predsjednik Vujanović, urađeno je dosta na stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja, te istakao probleme koji se pojavljuju u praksi i koje je neophodno izbjeći kako bi se što lakše privukli strani investitori.
Zamjenik predsjednika Savjeta i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, govorio je o rezultatima sastanka s grupom njemačkih investitora koji pokazuju sve veće interesovanje za ulaganje na naše tržište, posebno na području metalne industrije.
Data je i saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Savjeta i Agencije za promociju stranih investicija u BiH.
Takoše, razmijenjena su i mišljenja članova Savjeta koji dolaze s različitih nivoa vlasti o potrebi koordinacije aktivnosti kako bi se došlo do najboljih rješenja i kvalitetno promoviralo tržište Federacije BiH za potencijalne ulagače.
Svoje aktivnosti prezentirala je i Agencija za promociju stranih investicija u BiH (FIPA), s naglaskom na izvještaj o provedenim programima postinvesticione podrške ulagačima.
Vijeće stranih investitora BiH upoznalo je Savjet i sa aktuelnim primjerima poslovnih barijera u praksi koje su im uputili strani investitori. Istaknuti su problemi vezani za Zakon o javnim nabavkama za koji je rečeno da je koncipiran tako da stavlja u istu ravan kvalitet i nekvalitet, s neopravdano dugim rokovima rješavanja žalbi nakon tendera, do pitanja povećanja akciza na duhan i nekih zakonskih rješenja koja stoje na putu uspješnijem poslovanju sadašnjih i budućih stranih investitora.
Uz informaciju o najznačajnijim aktivnostim Privredne komore FBiH vezanim za promociju ulaganju u FBiH, potpredsjednik ove asocijacije Mirsad Jašarspahić je istakao da se u međunarodnoj javnosti često pojavljuje negativna i neobjektivna slika poslovne klime u BiH, te potrebu da se aktivnijim medijskim pristupom afirmiraju pozitivni koraci i trendovi kada je riječ o poboljšanju poslovnog ambijenta u našoj zemlji.
Na sjednici je posebno istaknut značaj saradnje s međunarodnim finansijskim institucijama, kao što je Međunarodna finansijska korporacija (IFC) koja je članica grupacije Svjetske banke.
Kao jedan od problema koji koči i opterećuje ukupnu poslovnu klimu u BiH naglašeno je postavljanje barijera u trgovini među entitetima koji je posebno vidljiv kroz uredbu Vlade RS o zabrani prometa hemijskih proizvoda ukoliko proizvođači iz Federacije BiH nisu registrovali svoje kompanije ili osnovali poslovne jedinice u ovom entitetu. Članovi Savjeta su se složili da se u rješavanje ovog vrlo značajnog problema, pored ostalih, svakako treba uključiti i Vijeće ministara BiH.
Vujanović je zaključio da sve sugestije i prijedlozi članova Savjeta mogu biti upućeni i putem foruma koji je otvoren na web stranici Federalnog ministarstva trgovine.