Peti talas ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

0
450
Agencija za statistiku BiH

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, nastavlja sa anketiranjem građana za potrebe ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u BiH kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i sl. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.
Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.
Iz Agencije za statistiku BiH navode da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru ukoliko nije moguće održavati propisanu distancu od 2 metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu.
Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku BiH poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here