Počela dvodnevna konferencija o značaju dijaspore za BiH

0
860
Ministrica Borovac rekla je da novac iz dijaspore čini 15 posto bruto društvenog proizvoda BiH

U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija ‘Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu’, u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Konferencija je organizirana u okviru projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac u uvodnom obraćanju rekla je da za BiH iseljeništvo znači mnogo više od samog broja, te da je 15% bruto društvenog proizvoda novac iz dijaspore.
“Nije se dovoljno radilo sa iseljeništvom institucije su zatajile, dijaspora je bila bez alata koji je neophodan za rad institucijama. Današnja konferencija je prilika da predstavimo rezultate rada 29 gradova i općina u BiH koje su potpisale ugovore za rad sa iseljeništvom”, rekla je Borovac.
Dodala je kako je to jedan od alata, te da je u cilju bolje međunarodne komunikacije postavljen web-portal, koji je dobro posjećen, prenosi agencija Patria.
Jačanje saradnje sa iseljeništvom jedan je od ključnih principa Politike o saradnji sa iseljeništvom, čijim je usvajanjem prošle godine Vijeće ministara utvrdilo pravce djelovanja BiH prema iseljeništvu.
Cilj konferencije je da okupljajući više od 30 predstavnika iseljeništva iz 15 zemalja i predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, te predstavnike nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, istakne važnost iseljeništva i pruži mogućnost otvaranja tema kojima će ukazati na ulogu iseljeništva u društveno-političkom životu u BiH, kroz njihovo uključivanje u kreiranje javnih politika, poduzetništvo, prenos znanja, te saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.