Vlada FBiH i Sindikat željeznica potpisuju Kolektivni ugovor

0
945
Sredstva su namijenjena za isplatu plata i doprinosa i tekućih troškova poslovanja ŽFBiH

Kolektivni ugovor za područje željezničkog saobraćaja u Federaciji BiH biće potpisan sutra (14. juni) u sjedištu Vlade FBiH.
Ugovor će uime Vlade FBiH potpisati ministar za promet i komunikacije Denis Lasić, predsjednik Samostalnog sindikata željezničkih radnika u FBiH Amir Nukić, predsjednik Saveza sindikata željezničkih radnika u FBiH Amir Arapović i predsjednik Samostalnog sindikata izvršnog osoblja područja infrastrukture Željeznica FBiH Igor Boban.
Ovo je drugi Kolektivni ugovor koji aktuelna Vlada FBiH potpisuje za područje djelatnosti željezničkog saobraćaja. Prethodni kolektivni ugovor uspješno je implementiran tako da su izvršene sve obaveze prema uposlenim, što je u značajnoj mjeri smanjilo sudske postupke po osnovu radnopravnih sporova u okviru JP ŽFBiH.
Ovim kolektivnim ugovorom regulirana su prava i obaveze za oko 3.000 uposlenih, a u odnosu na prethodni, uvećana su prava kroz rast satnice, izdvajanja po osnovu minulog rada i toplog obroka.
Inače, ovo je peti Granski kolektivni ugovor koji Vlada FBiH potpisuje u drugom krugu pregovora, od usvajanja Zakona o radu, u toku ovog mandata. Preostalo je okončanje procedure oko potpisivanja Granskog kolektivnog ugovora za područje djelatnosti telekomunikacija, saopćeno je iz Vlade FBiH.