Počela isplata januarskih naknada korisnicima socijalne zaštite u KS

0
377
Više od 1,1 milion KM izdvojeno za 4.356 korisnika socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju korisnike socijalne zaštite u KS da od danas mogu podići svoje naknade za mjesec januar, sa tekućih računa kod banaka.
Za te svrhe uplaćeno je 1.075.641,83 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.420 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i refundacija ljekarskih pregleda.