Počela proizvodnja biogoriva u velikoj MOL-ovoj rafineriji Dunav

0
759
MOL Grupa u prvom kvartalu ostvarila čistu CCS EBITDA od 664 miliona USD, godišnji rast 7%

Na osnovu nekoliko godina istraživanja i razvoja, MOL je napravio iskorak u lancu vrijednosti i od korisnika biogoriva postao proizvođač, realizacijom investicije u Rafineriju Dunav.
Nova metoda podrazumijeva koprocesiranje bio-sirovina zajedno sa fosilnim materijalima. Ovo rješenje omogućava povećanje udjela obnovljivih izvora goriva i smanjenje emisije CO2 do 200.000 tona godišnje bez negativnog uticaja na kvalitet goriva.
“MOL Grupa je već bila korisnik biogoriva, kupujući više od 500.000 tona biogoriva (bioetanol i biodizel) za proces blendinga. Ovom investicijom prvi put smo počeli da proizvodimo održivi dizel u okviru MOL Grupe i postali smo proizvođači biogoriva. Prednost je dvostruka, jer prilikom proizvodnje održivijeg goriva, poslujemo po principima cirkularne ekonomije, obzirom da ćemo i reciklirati otpad. U skladu sa našom nedavno ažuriranom strategijom, SHAPE TOMORROW planiramo da proizvedemo 100.000+ tona biogoriva do 2030. godine”, rekao je Gabriel Szabó, izvršni potpredsjednik MOL Group Downstream.
Tokom koprocesiranja primijenjenog u Rafineriji Dunav, bio-sirovina se obrađuje zajedno sa fosilnim materijalom u proizvodnji dizel goriva. U ovu svrhu mogu se koristiti i biljna ulja koja se koriste prilikom pripreme hrane i životinjska mast. Kao rezultat, proizvedeni biodizel biće djelimično obnovljiv, bez ikakvih promjena kvaliteta u odnosu na dizel koji je potpuno baziran na sirovoj nafti.
MOL je koprocesiranje započeo kao istraživački i razvojni projekat 2012. godine, na osnovu rezultata istraživanja Univerziteta Pannon. Investicija je pokrenuta 2018. a probni rad novog procesa započeo je u martu 2020. i redovno je funkcionisao od maja. Proizvedena bio komponenta ima znatno veći potencijal uštede CO2 od ostalih vrsta biogoriva proizvedenih od iste sirovine. Ovaj projekat može rezultirati sa do 200.000 tona godišnje smanjenja emisije CO2, što je jednako tome da grad od 200.000 stanovnika za grijanje koristi samo sunčevu energiju. Ipak, cilj je proširiti portfolio sirovina u pravcu otpada i ostataka kako bi se postigla još bolja CO2 ušteda.
U narednih pet godina, MOL će potrošiti milijardu američkih dolara na nove, nisko-ugljenične i održive projekte kako bi postao ključni igrač u CEE u cirkularnoj ekonomiji i kako bi se približili svom cilju ka nultoj emisiji CO2 do 2050. godine.