Počinje isplata majskih socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo

0
278
Više od 1,1 milion KM izdvojeno za 4.356 korisnika socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da korisnici socijalnih davanja svoje naknade mogu podići sa tekućih računa kod banaka.
Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.117.595,08 KM na ime naknada navedenim korisnicima za maj 2021. godine.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.356 korisnika koji ostvaruju pravo na: stalnu novčanu pomoć, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad, te refundaciju ljekarskih pregleda.