Počinje izrada Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

0
825
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027. godina.
Strategija je ključni dokument za izradu sektorskih strategija, programa rada Vlade FBiH za mandatni period i svaku godinu, dokumenta okvirnog budžeta (DOB), godišnjeg budžeta i programa javnih investicija. Ona je i podloga za izradu strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji.
Rok za izradu Strategije razvoja FBiH je 18 mjeseci od dana obezbjeđenja sredstava u visini od 150.000 KM, od čega iz Budžeta FBiH 96.000 KM, dok su 54.000 KM donatorska sredstva.
Danas je usvojen izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH na poziciji kapitalnih transfera javnim preduzećima za finansiranje razvojnih projekata u FBiH, za period 1.4. – 31.08.2018. godine.
Kako je precizirano, od ukupno odobrenog iznosa grant sredstava, privredna društva utrošila su 1.211.404,03 KM ili 30,28 posto, te je ostalo neutrošenih 2.788.595,97 KM ili 69,72 posto sredstava.
Prihvaćene su i informacije ovog ministarstva o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i načinu korištenja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.
U informaciji o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i njihovom utrošku je navedeno da je na dan 28.8.2018. godine saldo sredstava na računu bio 29.187.367,40 KM, s tim da je u proceduri bilo donošenje Odluke Vlade Federacije BiH o dodjeli sredstava privrednim društvima Krivaja za uplatu doprinosa za PIO za 161 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, kojom je potrebno osigurati iznos od 2.584.475,16 KM. Nakon realizacije ove odluke, na računu je ostalo 26.602.892,24 KM.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here