Pogledajte koje su kompanije dostavile ponudu za nastavak gradnje Koridora 5c

Otvorene ponude za izgradnju poddionica Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica i Počitelj – Buna na Koridoru 5c

0
976
Novi finansijski paket vrijedan više od 297 miliona eura za još veću podršku Koridoru 5c

Autoceste Federacije BiH otvorile su 29. januara ponude za izgradnju autoceste na Koridoru 5c, poddionice Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica i Počitelj – Buna koje su pristigle elektronskim sistemom nabavki Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
Ponude za izgradnju poddionice Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica predale su kompanije: Joint Venture: AZVIRT Limited Liability Company i Hering Široki Brijeg (Azerbejdžan i BiH), STRABAG AG (Austrija), Euro-Asfalt (BiH) i Cengiz naat Sanayi ve Ticaret A. (Turska).
Ponude za izgradnju poddionice Počitelj – Buna predale su kompanije: HERING Široki Brijeg (BiH), Cengiz naat Sanayi ve Ticaret A. (Turska), STRABAG AG (Austrija), Euro-Asfalt (BiH) i GD Granit Skopje (Makedonija).
Tenderska komisija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će detaljno pregledati sve pristigle ponude gdje će kriteriji evaluacije biti cijena i tehnička kompatibilnost ponude, nakon čega se očekuje odabir najpovoljnijeg ponuđača, saopćeno je iz ove kompanije.
Poddionica Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica duga 3,9 km je treći lot zeničke obilaznice. Osim otvorenog dijela trase gradit će se vijadukt, preko naselja Donja Gračanica, dužine oko 400 m, tunel Hum dužine oko 400 m, dva kraća vijadukta na području naselja Hece i tunel Vraca dužine oko 300 m. U sklopu ove poddionice gradit će se i petlja Zenica sjever sa naplatnim mjestom, kao i saobraćajnice tzv. ‘sjevernog spoja’ koje trebaju da povežu autocestu Koridora 5c sa gradom Zenica i magistralnom cestom M-17.
Poddionica Počitelj – Buna duga 7,2 km locirana je na geološki i morfološki izuzetno povoljnom relativno ravnom terenu.
Izgradnja obje poddionice finansirat će se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).