KS: Od naredne studijske godine stipendije za deficitarna nastavnička zanimanja

0
385
Korak ka rješavanju nedostatka nastavnog kadra određenih profila u školama Kantona Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa nadležnim ustanovama, nastavljaju aktivnosti na unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja u ovom kantonu.
Od 2022/2023. studijske godine, započinju Program stipendiranja studenata nastavničkih fakulteta, za koji su izdvojena sredstva u iznosu od 200.000 KM.
“Cilj je određenim mjerama pomoći u rješavanju nedostatka nastavnog kadra određenih profila u školama Kantona Sarajevo, te u isto vrijeme podstaknuti najuspješnije učenike sa završenom srednjom školom da u većem broju upisuju nastavničke studijske programe. Kanton Sarajevo će u akademskoj 2022/2023. godini stipendirati studente koji se upišu na studijske programe u okviru kojih se obrazuje kadar za deficitarna nastavnička zanimanja”, poručuju iz resornih ministarstava.
Na prostoru Kantona Sarajevo za 2022/2023. godinu su utvrđena, kao deficitarna, sljedeća nastavnička zanimanja: nastavnik/profesor informatike, nastavnik/profesor matematike, nastavnik/profesor fizike, nastavnik/profesor njemačkog jezika, te nastavnik tehničke kulture i nastavnik predškolskog odgoja. Ova zanimanja su proglašena deficitarnim na osnovu podataka Zavoda za zapošljavanje, kao i analize zaposlenog nastavnog kadra u tim oblastima u osnovnim i srednjim školama, te na osnovu procjene budućih potreba škola i podataka iz informacionog sistema EMIS.
Predviđeno je da se za svaku narednu godinu izradi analiza potreba i da se na osnovu nje uradi program stipendiranja studenata, u skladu sa ekonomskim potrebama društva, istaknuto je.
O broju obezbijeđenih stipendija po navedenim nastavničkim profilima, iznosu stipendija, kao i kriterijima za rangiranje kandidata javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopćeno je.