Posao za 16 doktora medicine u Domu zdravlja Kantona Sarajevo

0
332
Novi ljekari neophodni su za funkcionalan rad JU Dom zdravlja u Sarajevu

Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 16 doktora medicine, u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti finansija.
Imajuću u vidu činjenicu da ova ustanova ima stalni odliv kadra doktora medicine, uzrokovan odlascima u penziju, kao i na specijalizaciju u druge ustanove, neophodan je angažman navedenog kadra za potrebe rada Službe porodične medicine Doma zdravlja KS, a koja je naročito izložena povećanom obimu posla tokom pandemije koronavirusa.
JU Dom zdravlja KS ima obezbijeđena finansijska sredstva za angažman navedenog broja doktora medicine.