Posao za 16 doktora medicine u Domu zdravlja Kantona Sarajevo

0
217
Finansijska potpora zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 16 doktora medicine, u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti finansija.
Imajuću u vidu činjenicu da ova ustanova ima stalni odliv kadra doktora medicine, uzrokovan odlascima u penziju, kao i na specijalizaciju u druge ustanove, neophodan je angažman navedenog kadra za potrebe rada Službe porodične medicine Doma zdravlja KS, a koja je naročito izložena povećanom obimu posla tokom pandemije koronavirusa.
JU Dom zdravlja KS ima obezbijeđena finansijska sredstva za angažman navedenog broja doktora medicine.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here