Poslodavci o najavi Vlade FBiH: Uredba o pomoći stanovništvu je predizborni potez

0
270
Zašto Vlada FBiH izbjegava konsultacije sa poslodavcima (Foto: Arhiva)

Udruženje poslodavaca Federacije BiH obratilo se pismom Vladi FBiH u kojem traži konsultacije u vezi sa Uredbom o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom.
Vlada FBiH bi uredbu trebala razmatrati na sjednici u četvrtak, a iz UPFBiH su za njeno donošenje saznali iz medija, iako su za donošenje ovakve vrste odluka obavezne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH. Navode da donošenje Uredbe nije sporno samo iz formalno-pravnih, nego i suštinskih razloga.
Iz UPFBiH naglašavaju da Uredbu smatraju lošim prijedlogom i jeftinim predizbornim potezom kojim Vlada FBiH želi prikupiti jeftine političke poene uoči izbora. Ukoliko želi Vlada FBiH može donijeti odluku o izdvajanju sredstava iz budžeta za pomoć kategorijama građana naročito pogođenim inflacijom.
UPFBiH navodi da Vlada FBiH treba stvoriti uvjete za povećanje svih plata, donošenjem novih zakona o doprinosima i o porezu na dohodak po hitnoj proceduri, čime bi se kroz smanjenje poreza i doprinosa povećale plate svim radnicima, što bi bilo trajno sistemsko rješenje, a ne jednokratna pomoć koja je upitna sa više aspekata.
Uredba Vlade FBiH je problematična i niz je otvorenih pitanja vezanih za njeno donošenje, navode iz UPFBiH. Prije svega, upitno je može li Vlada FBiH svojom odlukom derogirati odredbe važećih Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak u FBiH.
U UPFBiH smatraju da postoje uslovi za donošenje sistemskih rješenja upravo kroz donošenje zakona o smanjenju poreza i doprinosa, naročito ako se ima u vidu da uprkos krizi svjedočimo dvocifrenom rastu javnih prihoda, kako direktnih, tako i indirektnih. Za takvo rješenje UPFBiH ima i načelnu saglasnost sindikata.
Zbog svega navedenog u UPFBiH smatraju da su potrebne konsultacije socijalnih partnera o Uredbi Vlade FBiH, a ukoliko se održi sjednica ESV za teritoriju FBiH, UPFBiH će predložiti odluku koja će biti puno bolja za radnike, poslodavce, ali i Vladu FBiH.