Potpisan Memorandum o razumijevanju između Vlade FBiH i UNDP-a

0
357
Novalić i Nedera potpisali Memorandum o razumijevanju između Vlade FBiH i UNDP-a

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH Steliana Nedera danas su u Sarajevu potpisali Memorandum o razumijevanju između Vlade FBiH i UNDP-a.
“Veliko mi je zadovoljstvo potpisati Memorandum o razumijevanju Vlade Federacije BiH sa UNDP-ijem. Rezultati dosadašnjih brojnih zajedničkih projekata, koji su većinom rađeni s resornim ministarstvima, su itekako vidljivi. Vjerujem da će danas potpisani Memorandum uveliko olakšati rad na projektima u kojem sarađuju UNDP i vlasti FBiH”, rekao je premijer Novalić nakon potpisivanja Memoranduma.
Svrha Memoranduma je da odredi okvir i olakša saradnju potpisnica u područjima od zajedničkog interesa, ne ograničavajući pri tome saradnju s drugim akterima. Saradnja se odnosi na područja održivog i inkluzivnog razvoja, demokratske uprave i pružanja javnih usluga s ljudima u fokusu, te socijalnu koheziju.
“Potpisani Memorandum je značajan jer se njime definišu zajednički prioriteti i oblasti rada, kako bi se ubrzano radilo na rješavanju ključnih izazova i ispunjavanju ciljeva održivog razvoja, u skladu sa Okvirom saradnje za održivi razvoj UN-a i BiH, kao i Programskim dokumentom UNDP-a u BiH”, izjavila je rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Nedera.
Očekivani rezultati saradnje, koji su predviđeni ovim memorandumom, su izvedeni iz ciljeva postavljenih u relevantnim strateškim dokumentima BiH, Okvirom saradnje UN-a za održivi razvoj BiH, te UNDP-ovim Programskim dokumentom za BiH za period 2021-2025.
UNDP u mnogim aspektima služi kao operativni organ Ujedinjenih naroda na nivou države i sarađuje s partnerima u brojnim zemljama na promoviranju održivog razvoja.