Povećan opći bod za nove penzionere u FBiH na 16,35 KM, redovno usklađivanje najmanje 10%

0
233
Umjesto sa isplatom julske penzije vanredno usklađivanje penzija od 3,9% biće sa penzijama za maj

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom daje saglasnost za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2022. godinu, shodno članu 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u procentu od 4,8 posto i utvrđuje se u iznosu od 16,35 KM.
Kako je obrazloženo, Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod PIO dostavio resornom federalnom ministarstvu 3.3.2022. godine inicijativu za dobijanje saglasnosti za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2022. godinu za 4,8 posto. Naime, za toliko je, prema podacima Federalnog zavod za statistiku, porasla prosječna bruto plata u FBiH u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu.
Odredbom člana 78. Zakona o PIO propisano je da se vrijednost općeg boda usklađuje 15. aprila svake godine, počev od 1.1.2019. godine, prema procentu porasta prosječne bruto plaće u FBiH u prethodnoj godini, a vrijednost općeg noda, uz saglasnost Vlade FBiH, utvrđuje i objavljuje nosilac osiguranja.
Nakon sjednice Vlade FBiH, ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača novinarima je rekao da se vrijednosti općeg boda za 2022. godinu u iznosu od 4,8 posto odnosi na nove penzionere.
“To znači da će osobe koje ove godine ostvaruju penziju, odnosno stiču status penzionera u 2022. godini, imati vrijednost boda od 16,35 KM”, pojasnio je ministar Drljača te dodao da ovaj opći bod ne treba dovoditi u vezu sa redovnim uklađivanjem penzija koji se očekuje 15. aprila ove godine nakon donošenja izmjena Zakona o PIO.
Ministar Drljača je kazao da se očekuje da će redovno i vanredno usklađivanje u ovoj godini biti u iznosu većem od 10 posto. Koliko će zapravo biti, potrebno je sačekati zvanične podatke Federalnog zavoda za statistiku, kazao je Drljača.